Strategisk kommunikasjon og rådgivning

Strategisk kommunikasjon er å sette langsiktige mål, kommunisere kundens visjon, og å forstå hvilke samfunnstendenser som påvirker og skaper endring. I en nær dialog med kunden bistår vi med grundig analyse og foreslår riktige tiltak. Våre medarbeidere innehar kompetanse fra alle store kommunikasjonsdisipliner og vil skreddersy best løsning for kundens behov i samarbeid med resten av TRY-huset. I dagens marked er det viktigere å løse oppgavene med de rette virkemidlene, enn hva navnet på løsningen er.