Strategi for teknologi -og design

Teknologiske endringer påvirker oss alle. Hvordan omgjør virksomheten data til en ny forretningsmulighet? Hvordan får man med seg ansatte på endringene som kommer og hvordan kan design brukes for å få til endring og nye produkter? Sammen med sterke fagmiljøer innen teknologi-og design på TRY-huset tar vi ansvar for alt fra små piloter til større endringsprosesser.