Samfunns- og myndighetskontakt

Strategiutvikling og budskapsformidling for å styrke et omdømme er den røde tråden i alt vi gjør for våre kunder. Å etablere kontakt og skape dialog med interessenter og premissleverandører er ofte en integrert del av dette arbeidet. Våre medarbeidere har lang og allsidig erfaring fra riksdekkende politikk og næringsliv. Kunnskap om beslutningsprosesser og et bredt kontaktnett er nyttige verktøy i metodikken vi bruker for å skape arenaer der kunder og målgrupper møtes i dialog.