Leder- og endringskommunikasjon

God leder- og endringskommunikasjon handler om å bruke erfaringsbaserte verktøy for å bistå ledere, ledergrupper og virksomheter gjennom omstillingsprosesser og employer branding. Vi bistår våre oppdragsgivere med å utvikle budskap og kommunikasjon som understøtter forretningsbeslutninger for omstillings- og endringsprosesser i både private og offentlige virksomheter.