Krisekommunikasjon

*Krisetelefon: 932 56 235

En virksomhet står og faller med omdømmet sitt. Med lite forberedelse og dårlig ledelse kan et problem lett utvikle seg til en krise. Vi bistår kunder med risikoanalyser, å identifisere utfordringer og utarbeider proaktive responsstrategier. Når krisen oppstår vil man ofte oppleve kapasitetsutfordringer. I slike situasjoner tilbyr vi kunden ekstra ressurser fra vårt team som kan bidra med erfaring, rådgivning og utføring av oppgaver, og kan dermed gå fra å være en strategisk partner til å fungere som en operativ partner.

Ved en krise er våre rådgivere tilgjengelige 24/7.