Velkommen til TRY Råd.
Strategisk rådgivning i et kreativt miljø.

Kom i kontakt Menneskene

Kontakt oss

+47 22 400 500 +47 909 92 078 post@try.no Øvre Slotts gate 8, Oslo

TRY Råd

- Strategisk rådgivning i et kreativt og teknologisk miljø.

Menneskene

 • Alle stillinger
 • Administrasjon
 • Art director
 • Tekstforfatter
 • Konsulenter
 • Prosjektledere
 • Designere
 • Kreatører
 • Sindre Beyer

  Sindre Beyer

  Daglig leder og partner

  909 92 078

  Sindre Beyer bistår noen av Norges sterkeste merkevarer med strategisk kommunikasjon, analyse, omdømmebygging og krisehåndtering. Beyer har bakgrunn fra Arbeiderpartiet, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær ved Statsministerens kontor (under Jens Stoltenberg).

  Blant virksomhetene og organisasjonene Beyer har bistått i TRY er Telenor, Forsvaret, Orkla, Aker, Microsoft, LO, Politidirektoratet, TeleComputing, Norsk Industri, Gyldendal, Møller Mobility Group, Norsk Tipping og NSB. Forut for opprettelsen av TRY Råd ledet Beyer TRY Reklamebyrås avdeling for strategi og samfunnskontakt (2014-2018).

  Beyer har bakgrunn som rådgiver og kommunikasjonssjef ved Arbeiderpartiets hovedkontor (2003-2009), der han blant annet var ansvarlig for Arbeiderpartiets digitale strategi. Han var også politisk rådgiver og statssekretær ved Statsministerens kontor med hovedansvaret for kommunikasjon, pressearbeid, krisehåndtering og sosiale medier (2009-2013). Frem til Beyer startet i TRY var han kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og rådgiver for Jens Stoltenberg. Han var sterk delaktig i utformingen og gjennomføringen av Arbeiderpartiets valgkampanje-strategier fra 2003 til 2013 og spilte en aktiv rolle i håndteringen av en rekke store politiske saker. Han var videre sentral i håndteringen av alvorlige kriser som 22. juli 2011 og terrorangrepet på In Amenas i Algerie, i tillegg til andre politiske kriser. Beyer har i tillegg til å ha håndtert et bredt spenn av reelle kriser, også deltatt på en rekke kriseøvelser i regi av SMK og departementene.

  Beyer er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI og har mastergrad i PR og informasjonsledelse

 • Bård Hammervold

  Bård Hammervold

  Partner og rådgiver

  995 83 120

  Bård Hammervold kom til TRY Råd høsten 2018 etter fem år i Geelmuyden Kiese, de siste tre årene som partner i selskapet. Han har mer enn 25 års næringslivserfaring innen strategisk kommunikasjon, budskapsutforming, mediekontakt og krisekommunikasjon.

  Før Hammervold begynte som kommunikasjonsrådgiver, hadde han flere lederfunksjoner blant annet i Hydro og senere StatoilHydro (nå Equinor). I fusjonen mellom Hydro og Statoil var Hammervold en del av integrasjonsteamet for kommunikasjon, og ble deretter kommunikasjonsdirektør for forretningsområdet Prosjekter i StatoilHydro. Bård har også vært kommunikasjons- og markedsdirektør i søkeselskapet Eniro og kom til GK i 2013 fra Munchmuseet i Oslo. Som kommunikasjons- og markedsdirektør ved Munchmuseet jobbet Bård for å realisere det nye Munchmuseet i Bjørvika, og han var også ansvarlig for jubileumsfeiringen av Edvard Munchs 150 års fødselsdag i 2013, i samarbeid med Nasjonalmuseet.

  I Geelmuyden Kiese hadde Hammervold ansvaret for noen av byråets største kunder, blant annet Avinor, Scandic Hotels og NSB. Han har arbeidet operativt med media- og pressehåndtering og fungert som strategisk medierådgiver for toppledelse og ledergrupper, og har også betydelig erfaring med politiske prosesser i byråd og bystyre i Oslo Kommune.

  Bård er sertifisert pressetalsperson (Talk, 2010) og utdannet siviløkonom/MBA fra BI.

 • Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen

  Partner og rådgiver

  975 30 833

  Torgeir Micaelsen har bakgrunn som stortingsrepresentant i tolv år blant annet som leder av Finanskomiteen og helsepolitisk talsmann og nestleder i Stortingets helsekomite. Micaelsen grunnla innovasjonsselskapet Aktiver A/S som TRY Råd kjøpte opp sommeren 2018.

  Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Buskerud. I løpet av sine tolv år på Stortinget (2005-2017) ledet han finanskomiteen fra 2009 til 2013 og frem til høsten 2017 ledet han det helsepolitiske arbeidet på Stortinget. Micaelsen har jobbet med en rekke kommunikasjons- og fagproblemstillinger som blant annet regulering av bank- og finansnæringen, arbeidslivs- og skattespørsmål, statsbudsjett-forhandlinger, helsenæring og norsk helsetjeneste i hele sin bredde. Han har lang, unik og sentral erfaring fra krysningspunktet mellom fag, kommunikasjon og politikk.

  Høsten 2017 etablerte han sitt eget konsulentselskap, Aktiver AS. Selskapet ga råd og produserte innhold til virksomheter og organisasjoner som ble påvirket av innovasjon, ny teknologi og endrede rammebetingelser. I Aktiver, jobbet han blant annet med Conexus, Piql, KLP, Sparebanken Øst, Delta, NYBY m.flere. Selskapet ble overtatt av TRY AS i 2018. Micaelsen har lang erfaring med medieopptredener og foredrag, og er en ettertraktet foredragsholder med fokus på samfunn og teknologi.

  Micaelsen er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

 • Kristian Skard

  Kristian Skard

  Rådgiver

  932 56 235

  Kristian Skard begynte i TRY Råd i oktober 2018 etter å ha jobbet som journalist i Dagens Næringsliv i 12 år. I de siste 25 årene har han som politisk reporter fulgt de viktigste aktørene og de store sakene fra regjeringsapparat, Stortinget og skjæringspunktet politikk/næringsliv.

  I TRY Råd bistår Skard selskaper og organisasjoner med kommunikasjonsstrategier, omdømmebygging, krisehåndtering, medietrening og myndighetskontakt.
  Kristian Skard har gjennom sin journalistiske karriere satt dagsorden med en lang rekke store nasjonale avsløringer. Han begynte i Arbeiderbladet/Dagsavisen i 1993 og gikk videre til Dagbladet i 1999 der han også var avdelingsleder for politikk og utenriks. Skard har nær kjennskap til hvordan mediene fungere og hvordan regjering, partiene og Stortinget jobber.
  Både som avdelingsleder i et mediehus og som tillitsvalgt, har han lang erfaring fra de endringsprosessene som har pågått i mediebransjen de siste 15 årene.

 • Robin Idland Krüger

  Robin Idland Krüger

  Rådgiver

  970 44 131

  Robin Krüger jobber på tvers av selskapets tjenesteområder, med fokus på medietrening og strategisk rådgivning. Han ble rekruttert fra stillingen som politisk reporter i TV 2 Nyhetene, der han vant SKUP-prisen.

  I TRY bistår Krüger kunder som blant annet Hydro, Gyldendal, DNB og Microsoft med innsikt og kunnskap i hvordan kommunikasjons og budskap kan tilpasses og brukes for å nå merkevarers strategiske forretningsmål.

  Gjennom sine tolv år i TV 2 har Krüger opparbeidet seg bred og god kunnskap om de viktige mekanismer i norsk politikk og samfunnsliv. I 2010 vant han blant annet den prestisjetunge SKUP-prisen for TV 2s reportasjeserie «Eldrebløffen». Våren 2017 hadde Krüger også hovedansvaret for TV 2s reportasjeserie om lærertetthet i norske kommuner. Reportasjeserien avslørte store forskjeller mellom kommunene, og en minstenorm for lærertetthet var også en av sakene som fikk stor oppmerksomhet under partienes landsmøter i det samme valgåret.

 • Cato Gjertsen

  Cato Gjertsen

  Tekstforfatter og innholdsprodusent

  480 48 504

  Cato Gjertsen bistår i mange kreative konseputviklinger og med påfølgende innholdsproduksjon. Gjertsens har bakgrunn som nyhetsjournalist og har 14 års content marketing-erfaring forut for TRY.

  Gjertsen jobbet som nyhetsjournalist i Budstikka og Smaalenenes Avis før han begynte å jobbe med content marketing i 2002. Han jobbet fast for Newswire og Det Norske Pressekontoret, og som frilanser for blant annet Dinamo, Redink og Spoon. Gjertsen behersker ulike formater som strategidokumenter, årsrapporter, pressemeldinger, kronikker og sosiale medier.
  Gjertsen har en bachelorutdanning i journalistikk ved University of South Australia.

 • Erikha Harket

  Erikha Harket

  Rådgiver (i permisjon)

  958 79 383

  Erikha Harket er strategisk rådgiver for noen av TRY Råds største kunder og har mer enn elleve års strategi- og kommunikasjonserfaring.

  Harket besitter stor faglig tyngde og har spilt en sentral rolle i utviklingen og gjennomføringen av strategier og kampanjer for en rekke norske og internasjonale merkevarer. Blant eksemplene er Equinor, Aker og Norsk Industri. Harket er en detaljorientert rådgiver som vektlegger forbrukerinnsikt, rolleforståelse, og hun jobber målrettet for alltid å oppnå kundens mål ved å nyttegjøre synergiene som oppstår i krysningspunktet mellom strategi, teknologi og kreativitet.
  Harket har en mastergrad i utviklingsstudier og kommunikasjon ved London School of Economics and Political Science.

 • Kristine Eikenes

  Kristine Eikenes

  Prosjektleder

  922 52 352

  Kristine Eikenes har lang og solid erfaring med produksjon- og prosjektledelse. Blant de viktige kundene hun har bistått i TRY Råd er Møller Mobility Group, Gyldendal, TeleComputing og Microsoft.

  Eikenes har ansvaret for økonomi, fremdrift og koordinering av ulike prosesser som strategi, kreative konsepter og mediekjøp for prosjektene hun leder
  Eikenes har dyp innsikt i kommunikasjonsfaget og har mer enn ti års erfaring fra TV-produksjon i henholdsvis Nordisk Film & TV og Monster Entertainment. Gjennom disse årene jobbet hun med et bredt spekter av store TV-produksjoner levert til NRK, TV2, TVNorge og TV3.
  Eikenes er utdannet innen prosjektledelse på Høyskolen på Lillehammer.

 • Trine Stang Hox

  Trine Stang Hox

  Prosjektleder

  416 33 663

  Trine Stang Hox er en prosjektleder som kjennetegnes av å ha solide administrative evner, et godt redaksjonelt blikk, i tillegg til å være en viktig organisatorisk ressurs i TRY Råd.

  Trine kom til TRY januar 2016 etter flere år med redaksjonell bakgrunn fra en rekke større tv-produksjoner i NRK og TV 2, som blant annet «Julekongen», «Idol», «Sommertid» og «Senkveld». Hun har gjennom årene med tv-produksjon jobbet som koordinator, let-regi, researcher og produksjonsleder.

 • Nora Bruun-Olsen

  Nora Bruun-Olsen

  Prosjektleder

  97074056

  Nora Bruun-Olsen jobber på tvers i TRY Råd og TRY Opt som prosjektleder, digitalrådgiver og performance spesialist. Hun har jobbet med flere av TRY sine største kunder, som eksempelvis Equinor Morgendagens Helter, Phenix og Visma. Nora har bakgrunn innen PR og markedskommunikasjon.

 • Kjetil Try

  Kjetil Try

  Adm. direktør i TRY AS

  Kjetil Try er administrerende direktør, grunnlegger og deleier av TRY reklamebyrå. I TRY Råd har Try en viktig rolle som strategisk rådgiver på større prosjekter. Try var tidligere kreativ direktør i Scaneco, Young & Rubicam og JBR Reklamebyrå. Gjennom sine over 30 år i bransjen har han opparbeidet seg en bred kundeportefølje og vunnet flere internasjonale priser.

  Han har utgitt fire kriminalromaner på Gyldendal forlag som er oversatt til seks språk. Han har fulgt norsk politikk tett siden slutten 80-tallet, både som rådgiver og kampanjeutvikler. I tillegg til å lede TRY jobber han som strategisk rådgiver for TRY sine kunder.

 • Kaare Øystein Trædal

  Kaare Øystein Trædal

  Rådgiver teknologi og design for digitale flater/daglig leder TRY Apt

  Kaare Øystein Trædal er rådgiver for TRY Råd på oppdrag som handler om digitalisering og endringsprosesserer. Trædal er daglig leder for digital- og teknologibyrået TRY Ap.

  Trædal kom til stillingen som daglig leder i TRY Apt høsten 2016 fra jobben som kundedirektør for retail og media i Making Waves. Trædal har 17 års fartstid fra strategisk arbeid med digitale kanaler og ulike typer prosjekter både fra kunde- og leverandørsiden. De siste årene har han ledet store digitale leveranser for blant annet Amedia, Orkla, NorgesGruppen, NSB, Equinor, DNB, Microsoft og Møller Mobility Group.

  Trædal bidrar med innsikt og kunnskap i hvordan merkevarer gjennomfører digitale prosjekter som del av større organisasjonsendringer, som middel i massekommunikasjon og som tjenesteutvikling.

 • Flemming Pettersen

  Flemming Pettersen

  IT - ansvarlig

  414 20 282

 • Gunnar Stensaker

  Gunnar Stensaker

  Digitalrådgiver/daglig leder TRY Opt

  Gunnar Stensaker bistår TRY Råd med utvikling av digitale strategier og markedsføring i sosiale medier. Stensaker er daglig leder i performance marketing-selskapet TRY Opt.

  Stensaker er spesialist på å utvikle digitale strategier, markedsføring i sosiale medier og Google-plattformene. I TRY Opt leder han 30 digitale spesialister innen alle markedsføringsdisipliner, inkludert Norges største Facebook-miljø. TRY Opts tjenestespekter dekker hele performance marketing-løpet, fra innsikt og analyse, til innholdsproduksjon og effektmåling.

  Stensaker startet opp TRY Opt som TRYs performance marketing-avdelingen i 2015. Siden da har han taktfast utviklet og utvidet og Opts fagmiljø og ledet en rekke digitale strategiprosesser og kampanjer for noen av Norges største merkevarer. Blant TRY Opts kunder kan nevnes: Equinor, Gilde, Prior, Telenor, Widerøe, Norsk Tipping, Statens Vegvesen, Volkswagen, ŠKODA, Ringnes, TINE og Redningsselskapet.

 • Marlene Grønnevik

  Marlene Grønnevik

  Resepsjonist

  416 01 430

 • Lars Nermoen

  Lars Nermoen

  Rådgiver

  90240153